Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1032 - Experimentació en Enginyeria Química II

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes pràctiques de laboratori. Classes pràctiques de laboratori desenrotllades segons la metodologia d'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP). L'alumnat,organitzat en grups de dos o tres persones, ha d'aplicar els coneixements adquirits en les assignatures teòriques. Losalumnos, que disposen de les instal·lacions experimentals i dels guions corresponents a cada pràctica, han de portar acabe les tasques següents: plantejar i resoldre les equacions que descriuen el model de comportament proposat en l'objectiu de la pràctica, proposar i dur a terme l'experimentació, realitzar els càlculs i discutir els resultats i elaborar el corresponent informe, desenrotllant habilitats per a planificar, dissenyar, executar i interpretar experiments en l'àmbit científic.

Les activitats s'organitzen des d'un punt de vista interactiu segons el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir les metes i incentius comuns.

Esta metodologia permetrà desenrotllar, per a la seua posterior avaluació, la competència transversal ENAEE, CT2 “Utilitzar distints mètodes per a comunicar-se de forma efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general” en els nivells de domini N1 i N2. Codi: CT2-EQ1032-N12. La metodologia i sistema d'avaluació s'explica amb més detall en la fitxa corresponent.