Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1029 - Processos Químics Industrials

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

· Classes teòriques. Mètode expositiu que consisteix a presentar un tema lògicament estructurat a fi de facilitar informació organitzada d'acord amb criteris adequats a la finalitat pretesa. Es basa principalment en l'exposició verbal per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi, amb el suport de material audiovisual desenvolupat específicament per a cada tema i que estarà disponible en l'aula virtual de l'assignatura. Part d'aquest material estarà elaborat en llengua anglesa a fi de familiaritzar l'estudiantat amb l'aplicació d'aquest idioma a l'enginyeria de processos i productes.

· Tutories. Es desenvolupen en grups reduïts i serveixen per al suport i seguiment de l'evolució del treball personal dels i les alumnes. El material subministrat pel professorat per a la realització d'aquest treball estarà bàsicament en anglès.

· Seminaris. Exposició en classe per part de l'estudiantat dels treballs elaborats en grup i discussió dels mateixos pels estudiants i estudiantes sota la supervisió del professorat. Esta metodologia permetrà desenvolupar, per a la seua posterior avaluació, la competència transversal ENAEE CT1 "Funcionar de forma efectiva tant de forma individual com en equip" en els nivells 1 i 2. La metodologia i sistema d'avaluació s'explica amb més detall en la fitxa corresponent CT1-EQ1029-N12.