Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1029 - Processos Químics Industrials

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Capacitat per a l’anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG05, CG07 - Treballar en equip, proposar distintes alternatives per a un procés industrial químic, comparar i seleccionar les més adequades.

CE02, CG01 - Interpretar plans i diagrames de flux, identificar els components i els variables de procés més importants.

CG05 - Gestionar la informació necessària per a l’anàlisi i disseny d’un procés químic industrial.

CG03 - Comunicar de forma adequada la informació referent a un procés de fabricació, matèries primeres seleccionades i paràmetres de procés per a l’obtenció d’un producte donat.

CE02 - Determinar els costos de producció i realitzar l’avaluació econòmica d’un procés químic industrial.

CE02 - Abordar l’anàlisi dels processos químics més comuna presents en els industries.