Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1029 - Processos Químics Industrials

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura és necessària una nota final de 5 sobre 10 com a mitjana de l'examen escrit i l'avaluació contínua. Per a realitzar la mitjana de les dues proves, és imprescindible obtindre, com a mínim, una nota de 4 sobre 10 en l'examen escrit.

Els i les alumnes que no superen la primera convocatòria ordinària podran presentar-se a l'examen escrit en la segona convocatòria i en l'extraordinària. En les dues proves es mantindrà la puntuació obtinguda en l'avaluació contínua en la primera convocatòria, així com el criteri referent a la necessitat d'obtindre com a mínim una nota de 4 sobre 10 en l'examen escrit per a poder traure la mitjana amb la puntuació de l'avaluació contínua.

b) Perquè l'estudiantat es considere presentat a una convocatòria és estrictament necessari que s'haja presentat a l'examen escrit.

Per a l'avaluació de la competència transversal ENAEE CT1 s'omplirà una rúbrica (veure fitxa de l'assignatura CT1-EQ1029- N12) . El valor d'esta rúbrica suposarà el 12,5% de l'avaluació contínua, és a dir, el 5% de la qualificació global de l'assignatura