Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1028 - Operacions de Separació II

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

75%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

a) Per a superar l'assignatura és necessària una nota final de 5 sobre 10, mitjana entre l'examen escrit i l'avaluació contínua. Per a realitzar la mitjana entre aquests dos tipus de prova és necessari almenys un 3 sobre 7,5 en l'examen escrit.  

Els i les alumnes que no superen la primera convocatòria ordinària podran presentar-se a l'examen escrit de la segona convocatòria. En la segona convocatòria es manté la puntuació obtinguda en la primera convocatòria per a l'avaluació contínua, així com el criteri d'una nota mínima de 3 sobre 7,5 en l'examen escrit per a efectuar la mitjana entre la nota de l'examen i la de l'avaluació contínua.

Així mateix, en la convocatòria extraordinària es mantindrà la nota de l'última avaluació contínua realitzada, per a realitzar el càlcul de la nota final de l'assignatura.

b) Perquè l'estudiantat es considere presentat en una convocatòria és estrictament necessari haver-se presentat a l'examen escrit.