Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1028 - Operacions de Separació II

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

42 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

CE02 - Capacitat per a l’anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CE01, CG06 - Ser capaç de resoldre problemes plantejats en processos en què intervé la transferència de matèria.

CE01, CG01- Ser capaç d’analitzar i sintetitzar processos governats per la transferència de matèria.

CG03 - Saber comunicar de forma oral i per escrit els resultats obtinguts en la resolució dels problemes plantejats relacionats amb la transferència de matèria i operacions bàsiques associades.

CE02 - Ser capaç d’analitzar processos governats per la transferència de matèria.

CE02 - Ser capaç de dissenyar equips per a dur a terme operacions de separació de transferència de matèria i transmissió de calor ( absorció, extracció líquid-líquid, assecat i interacció aire-aigua).

CE01 - Saber diferenciar entre els distints processos governats per la transferència de matèria.

CE01 - Saber classificar els equips per a dur a terme operacions bàsiques de transferència de matèria en funció que segueixen per contacte discontinu o continu (absorció i extracció líquid-líquid).