Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1026 - Fonaments de Màquines i Estructures

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEORIA

1. Equilibri d’estructures i màquines

   1.1. Introducció.

   1.2. Diagrama de cos lliure. Graus de llibertat i enllaços.

   1.3. Classificació de sistemes: estructures i màquines.

   1.4. Càlcul de reaccions en estructures i màquines.

2. Esforços interns

   2.1. Introducció. Forces internes en elements estructurals.

   2.2. Tipus de càrregues i suports en bigues.

   2.3. Diagrames de sol·licitacions en bigues.

   2.3. Relacions entre sol·licitacions.

   2.4. Càlcul d'estructures articulades planes.

3. Conceptes bàsics de resistència de materials

   3.1. Introducció.

   3.2. Tensions i deformacions en elements estructurals.

   3.3. Hipòtesis principals.

   3.4. Condicions de resistència i rigidesa. 

   3.5  Criteris de resistència.

   3.6. Coeficients de seguretat.

   3.7. Esquema general de disseny.

4. Dimensionament resistent d’elements estructurals

   4.1. Elements sotmesos a esforç axial.

   4.2. Elements sotmesos a tallants.

   4.3. Elements sotmesos a flexió.

   4.4. Elements sotmesos a torsió.

   4.5. Concentració de tensions.

5. Conceptes bàsics de màquines i mecanismes

   5.1. Introducció.

   5.2. Parts d’una màquina.

   5.3. Paràmetres principals.       

   5.4. Mobilitat de mecanismes.

   5.5. Anàlisi cinemàtica de màquines i mecanismes.

   5.6. Anàlisi dinàmica de màquines i mecanismes.

6. Elements de màquines

   6.1. Introducció.

   6.2. Sistemes de transmissió.

   6.3. Elements d’unió.

LABORATORI

L1. Simulació estàtica del comportament d’estructures.

L2. Extensometria.

L3. Obtenció del mòdul d’elasticitat i del coeficient de Poisson.

L4. Anàlisi de components de màquines.

L5. Simulació dinàmica de mecanismes.