Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1026 - Fonaments de Màquines i Estructures

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'exposició de continguts teòrics sobre els principis i fonaments de la mecànica i la resistència de materials es realitzarà utilitzant preferentment la metodologia de lliçó magistral, sent algunes de les unitats didàctiques abordades mitjançant la metodologia de classe invertida. En tots dos casos es reforçaran els continguts abordats mitjançant la resolució d'exercicis i problemes durant la classe, basats en aplicacions de l'enginyeria.

Per tal d'aprofundir en els continguts impartits i desenvolupar algunes de les competències plantejades en l'assignatura s'utilitzarà l'aprenentatge basat en problemes. El professorat plantejarà un recull de problemes sense resoldre, que l'alumnat haurà de treballar de manera autònoma i que comptarà amb l'assessorament del professorat durant les hores de tutoria personalitzada.

A més, s'emprarà la metodologia de treball de laboratori combinat amb l'aprenentatge cooperatiu per aconseguir que l'alumnat visualitze i porte a la realitat les teories i mètodes desenvolupats a la classe sota la supervisió del professorat.

Finalment, s'incentivarà l'aprenentatge autònom a través de l'Aula Virtual mitjançant diferents activitats que requereixen la comunicació entre professorat  i alumnat a través de la connexió a la xarxa.

Les activitats plantejades al llarg del curs són:

  • Realització i lliurament de memòries i/o treballs de pràctiques de laboratori a través de l'Aula Virtual.
  • Realització d'una o diverses proves de coneixements teoricopràctics en finalitzar un conjunt d'unitats didàctiques.