Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1026 - Fonaments de Màquines i Estructures

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC07 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.

CC08 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes sobre la mecànica del sòlid rígid i deformable.

CG03 - Ser capaç de realitzar informes tècnics en l’àmbit de la mecànica de màquines i estructures.

CC08 - Ser capaç de predimensionar elements estructurals aplicant criteris resistents.

CC08 - Ser capaç de determinar l’estat tensional i de deformació d’elements estructurals simples sotmesos a diferents tipus d’esforços.

CC07 - Ser capaç d’identificar els components d’una màquina o mecanisme en un esquema o pla i en un sistema real.

CC07 - Ser capaç d’explicar la funció dels elements d’unió i transmissió de les màquines.

CC07 - Ser capaç de plantejar equacions per a simular el comportament de sistemes mecànics formats per sòlids rígids.