Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1025 - Experimentació en Enginyeria Química I

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes pràctiques de laboratori seguint la metodologia d'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP). L'alumnat, organitzat en grups de dues o tres persones, ha d'aplicar els coneixements adquirits a les assignatures teòriques. Els  alumnes, que disposen de les instal.lacions experimentals i dels guions corresponents a cada pràctica, han de dur a terme el treball experimental, realitzar els càlculs i discutir els resultads per a, a continuació, elaborar el corresponent informe, desenvolupant habilitats per a planificar, dissenyar, executar i interpretar experiments en l'àmbit científic.

Les activitats s'organitzen des d'un punt de vista interactiu segons el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir les metes i incentius comuns.

Esta metodologia permetrà desenvolupar, per a la seua posterior avaluació, la competència transversal ENAEE CT5 "Reconéixer la necessitat i tindre la capacitat per a desenrotllar voluntàriament l'aprenentatge continu" en els nivells 1 i 2. La metodologia i sistema d'avaluació s'explica amb més detall en la fitxa CT5-EQ1025- N12.

Els resultats de cada pràctica s'han d'incloure en una memòria, que ha de ser un document original que ha de detallar el fonament teòric, el procediment experimental i els resultats i conclusions obtinguts amb claredat i rigor científics. El treball efectuat en la redacció d'estos documents servirà per a preparar els alumnes en la competència ENAEE CT2 "Utilitzar distints mètodes per a comunicar-se de forma efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general" en els nivells 1 i 2. La metodologia i sistema d'avaluació s'explica amb més detall en la fitxa CT2-EQ1025- N12.