Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1025 - Experimentació en Enginyeria Química I

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura serà imprescindible haver assistit a les sessions de laboratori, realitzar les pràctiques i entregar les memòries. La nota de les memòries forma part de l'avaluació contínua .Para superar l'assignatura és necessari obtindre una nota igual o superior a 5 sobre 10, tant en l'examen (40%) com en l'avaluació contínua (60%) . Per a l'avaluació de les competències transversals ENAEE CT2 i  CT5 s'omplirà una rúbrica (veure fitxes CT2-EQ1025- N12 i CT5-EQ1025- N12) . El valor de cada rúbrica ponderarà en un 10% sobre el 60% d'avaluació contínua, és a dir contribuirà en 1 punt sobre 10 a la nota global de l'assignatura.

b) Es considerarà presentat a una convocatòria l'estudiantat que haja assistit a l'examen.

c) Les notes de l'avaluació contínua es mantenen únicament per a les dues convocatòries del mateix curs acadèmic. En el cas que s'haja suspés l'avaluació contínua, en la segona convocatòria podrà recuperar-se seguint les directrius que s'especifiquen en les normes de l'assignatura que es troben en l'Aula Virtual.

d) En la convocatòria extraordinària de finalització d'estudis, es realitzaran dos exàmens independents, un dels quals correspondrà a l'avaluació contínua (60%) i l'altre a l'examen final (40%) . Donat el caràcter pràctic d'esta assignatura, és imprescindible haver-la cursat prèviament per a poder presentar-se als exàmens.