Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1025 - Experimentació en Enginyeria Química I

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (laboratori)

86 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

CE03 - Capacitat per al disseny i gestió de procediments d’experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelització de fenòmens i sistemes en l’àmbit de l’enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions química i reactors.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG01, CG07 - Capacitat per a descobrir el comportament dels processos, obtindre, organitzar i analitzar les dades obtinguts experimentalment en el laboratori i fer-ho de manera coordinada amb una altra o altres persones.

CG03 - Ser capaç, per mitjà del llenguatge oral i escrit de transmetre informació i argumentar.

CE03 - Ser capaç d’aplicar els coneixements adquirits sobre flux de fluids i transmissió de calor a processos senzills a nivell experimental.

CE03 - Ser capaç de realitzar un tractament correcte de les dades experimentals i la seua posterior comparació amb els resultats que prediuen els corresponents models teòrics.

CE03 - Ser capaç de determinar a nivell experimental propietats termodinàmiques i de transport.

CE01 - Ser capaç d’aplicar a nivell experimental els lleis de conservació.