Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1015 - Fonaments d'Enginyeria Química

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Introducció a l'Enginyeria química

Enginyeria química. Indústria química. Matèries primeres i fonts d'energia primària. Comunicació social. Medi ambient. L'enginyer químic en la indústria química.

Tema 2. Introducció a les operacions bàsiques.

Flux de fluids: flux per conduccions. Operacions de separació basades en flux de fluids. Transmissió de calor: mecanismes; conducció, convecció, bescanviadors de calor. Transferència de matèria: operacions de separació per transferència de matèria.

 Tema 3. Balanços macroscòpics de matèria.

Formulació dels balanços. Balanç total de massa. Balanç total de quantitat de substància .Balanç de massa aplicat a un component. Balanç de quantitat de substància aplicat a un component. Balanços de matèria amb reacció química.

 Tema 4. Balanços macroscòpics d'energia.

Balanç total d'energia. Expressió dels distints termes: entalpia, energia potencial, energia cinètica. Balanç d'energia calorífica. Aplicació a sistemes sense reacció química. Aplicació a sistemes amb reacció química. Balanç d'energia mecànica.

 Tema 5. Fonaments dels fenòmens de transport.

Transport molecular i transport turbulent. Lleis de Newton, Fourier i Fick. Estimació de les propietats de transport.

Tema 6.Transport molecular en estat estacionari.

Flux viscós i viscositat. Conducció de calor i conductivitat. Transferència de matèria per difusió i difusivitat.