Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1015 - Fonaments d'Enginyeria Química

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

a) Per a superar l'assignatura és necessària una nota final de 5 sobre 10, mitjana entre l'examen escrit i l'avaluació contínua. Per a realitzar la mitjana entre aquests dos tipus d'avaluació cal almenys un 2 sobre 5 en l'examen escrit.

 Els i les alumnes que no superen la primera convocatòria ordinària podran presentar-se a l'examen escrit de la segona convocatòria. En la segona convocatòria es manté la puntuació obtinguda en la primera convocatòria per a l'avaluació contínua, així com el criteri d'una nota mínima de 2 sobre 5 en l'examen escrit per a efectuar la mitjana entre la nota de l'examen i la de l'avaluació contínua.

En el cas dels exàmens extraordinaris només s'avaluarà l'examen escrit, el qual contindrà a més qüestions teoricopràctiques semblants a les avaluades en l'avaluació contínua

 b) Perquè l'estudiant o estudianta es considere presentat en una convocatòria és estrictament necessari haver-se presentat a l'examen escrit.