Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1015 - Fonaments d'Enginyeria Química

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

38 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de descobrir les estructures que descriuen el comportament dels processos, obtenir, organitzar i analitzar dades i deduir les regles que permeten la resolució de problemes basats en exemples reals.

CG03 - Ser capaç, per mitjà del llenguatge oral i escrit de transmetre informació i argumentar.

CE01 - Ser capaç de conèixer i descriure les operacions unitàries.

CE01 - Ser capaç de comprendre les lleis que regeixen el transport de propietat.

CE01 - Ser capaç de comprendre i aplicar les lleis de conservació.

CE01 - Ser capaç de comprendre els conceptes fonamentals de l’enginyeria química.