Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1014 - Fonaments d'Enginyeria i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC I. CONSIDERACIONS GENERALS.

   UNITAT DIDÀCTICA 1. Introducció a la ciència de materials.

      Tema 1. Introducció a la ciència i enginyeria dels materials.

   UNITAT DIDÀCTICA 2. Estructura i propietats dels materials.

      Tema 2. Conceptes bàsics d'estructura dels materials.

      Tema 3. Propietats mecàniques dels materials.

      Tema 4. Comportament en servei: Fallada mecànica..

      Tema 5. Altres propietats dels materials.

   UNITAT DIDÀCTICA 3. Disseny, selecció i identificació de materials.

      Tema 6. Criteris de selecció i identificació de materials. Diagrames Ashby.

BLOC II. FAMÍLIES DE MATERIALS.

   UNITAT DIDÀCTICA 4. Fonaments de materials metàl·lics.

      Tema 7. Formació de la microestructura.

      Tema 8. Diagrames de fases. Equilibri i transformacions.

      Tema 9. Mecanismes d'enduriment.

      Tema 10. Fonaments de corrosió metàl·lica. Métodes de protecció.

      Tema 11. Aliatges metàl·lics d'interès enginyeril.

   UNITAT DIDÀCTICA 5. Fonaments de materials polimèrics.

      Tema 12. Fonaments estructurals i classificació. Comportament tèrmic i mecànic de polímers.

      Tema 13. Principals famílies de materials polimèrics. Aditius. Conformat.

   UNITAT DIDÀCTICA 6. Fonaments de materials ceràmics.

      Tema 14. Fonaments estructurals, propietats i aplicacions dels materials ceràmics.

   UNITAT DIDÀCTICA 7. Fonaments de materials compostos.

      Tema 15. Fonaments estructurals, propietats i aplicacions dels materials compostos.

BLOC III. PROCESSAMENT I UNIÓ DE MATERIALS.

   UNITAT DIDÀCTICA 8. Processament i unió de materials.

      Tema 16. Fonaments de tècniques de processament i d'unió de materials.