Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (problemes), ensenyaments pràctics (laboratori), i treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per ser realitzades dins o fora de l'horari de classe, respectivament. En els ensenyaments teòrics s'aplicarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com exemples que permeten aclarir la part teòrica. Es treballarà en la resolució d'exercicis i problemes relacionats amb l'aplicació dels conceptes teòrics adquirits. Els ensenyaments pràctics (problemes) es centraran en l'aplicació pràctica dels conceptes i procediments introduïts en classe de teoria, tant per adquirir les tècniques matemàtiques exposades com les seves aplicacions a problemes amb els quals l'elaboració procedeix d'altres matèries relacionades. Aquestes classes es dedicaran a la resolució d'exercicis i problemes plantejats en uns fulls de problemes que estan a disposició de l'estudiant a l'Aula Virtual. Tant en els ensenyaments teòrics com en els ensenyaments pràctics hi ha una part de treball personal no presencial en el qual es proposa a l'estudiant la resolució de problemes i qüestions relacionades amb la teoria i que després es resolen en classe, aclarint els dubtes que puguen sorgir al realitzar aquest treball de forma autònoma. Finalment, en els ensenyaments pràctics (laboratori) s'introdueix un programari de càlcul simbòlic que facilita la resolució d'exercicis i problemes per als quals es necessiten certs algoritmes. Això es farà mitjançant treball de laboratori, ja que permet estudiar la part numèrica de l'assignatura que requereix l'ús de l'ordinador.