Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l’enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CB01, CG06 - Ser capaç d’utilitzar el mètode de separació de variables per a la resolució d’equacions en derivades parcials de segon ordre i de classificar-les.

CB01, CG06 - Ser capaç d’aplicar els mètodes de les característiques i de separació de variables per a la resolució de les equacions en derivades parcials clàssiques.

CB01, CG06 - Ser capaç de resoldre equacions diferencials ordinàries de primer i segon ordre i de saber modelar situacions reals mitjançant les dites equacions.

CB01, CG06 - Saber implementar mètodes numèrics per a la resolució aproximada d’equacions diferencials ordinàries i en derivades parcials.

CB01, CG06 - Saber aplicar el mètode de les característiques per a integrar equacions en derivades parcials de primer ordre.