Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1: Introducció a les equacions diferencials.

1.1. Definicions bàsiques.

1.2. Classificació de les equacions diferencials ordinàries.

1.3. Problema de Cauchy. Existència i unicitat de la solució.

1.4. Problemes associats a les equacions diferencials ordinàries.

Tema 2: Equacions diferencials ordinàries de primer ordre.

2.1. Equacions de variables separables.

2.2. Equacions lineals.

2.3. Substitucions i transformacions: Equacions homogènies.

2.4. Equacions diferencials exactes. Factors integrants.

2.5. Aplicacions: Problemes de refredament, Mecànica newtoniana, Problemes de mescles, Trajectòries ortogonals.

Tema 3: Equacions diferencials lineals de segon ordre.

3.1. Teoria general d'equacions diferencials.

3.2. Equacions lineals homogènies amb coeficients constants.

3.3. Equacions lineals no homogènies amb coeficients constants. Aplicacions de les EDO lineals.

3.4. Transformada de Laplace.

3.5. Sistemes d'equacions diferencials lineals. Aplicacions de sistemes.


Tema 4: Introducció a les equacions en derivades parcials.

4.1. Introducció.

4.2. Teoria bàsica.

4.3. Classificació.


Tema 5: Equacions en derivades parcials de segon ordre.

5.1 Sèries de Fourier.

5.2 Mètode de separació de variables.

5.3 Equació d'ones.

5.4 Equació de la calor.

5.5. Equació de Laplace.


Tema 6: Resolució numèrica d'equacions diferencials ordinàries i en derivades parcials.


Tema 7: Mètodes en diferències finites per a equacions diferencials ordinàries i en derivades parcials.