Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1037 - Neurociència Afectiva i Social

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Aquesta assignatura combina la classe magistral per a impartir els continguts bàsics de l'assignatura amb la preparació d'exposicions orals en classe sobre alguns temes relacionats amb el temari. Aquests treballs es realitzaran per grups (màxim quatre alumnes) i suposaran un 30% de la qualificació final de l'assignatura. Els continguts, impartits pel professorat, s'avaluaran mitjançant examen tipus test, i suposarà un 40% de la qualificació final. L'assistència a les classes magistrals i a les exposicions orals serà altament recomanable, ja que en la memòria final cada grup ha d'incloure una valoració (contingut, metodologia) de la resta de treballs.

Quant a les pràctiques de laboratori (aules d'informàtica) serviran per a saber com i on fer cerques de material bibliogràfic relacionat amb l'assignatura i/o amb el tema seleccionat, i utilitzar bases de dades i webs científiques (societats i laboratoris nacionals i internacionals rellevants en l'àmbit de la neurociència afectiva i social). Altres activitats previstes són aprendre a utilitzar l'atles del cervell i gestors de referències bibliogràfiques,així com realitzar simulacions d'experiments per conèixer en major profunditat els paradigmes més utilitzats en aquest àmbit d'estudi. En els seminaris es realitzaran debats-col·loqui sobre vídeos científics, relacionats amb els continguts de l'assignatura. En les pràctiques d'aula (problemes) es realitzaran comentaris sobre articles científics en castellà i/o en anglès, així com entrevistes a autors rellevants per a l'assignatura. El conjunt d' aquestes questes activitats suposara un 30% de la qualificació final.

Les tutories (en grups xicotets, màxim 10-15 alumnes) seran un espai per a orientar l'alumnat i resoldre dubtes sobre les exposicions i/o els informes de pràctiques (seminaris, laboratoris i problemes) que han d'elaborar al llarg del curs.