Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1037 - Neurociència Afectiva i Social

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 11
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels distints models teòrics de la Psicologia

E04 - Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.

E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècniques d’anàlisi de dades.

G04 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’identificar les contribucions i limitacions de les principals aproximacions teòriques, així com dels mètodes i paradigmes experimentals utilitzats en l’àmbit de la neurociència afectiva i social.

Ser capaç d’analitzar, discutir críticament i interpretar adequadament els resultats d’articles d’investigació/revisió en l’àmbit de la neurociència afectiva i social.

Ser capaç de dissenyar i dur a terme una investigació experimental en l’àmbit de la neurociència afectiva i social.

Conèixer i saber aplicar les tècniques de registre psicofisiològic en l’àmbit de la neurociència afectiva i social.

Conèixer i comprendre les bases neuroanatòmiques i els mecanismes psicofisiològics de la cognició emocional i social.

Conèixer i comprendre la perspectiva i models contemporanis de la neurociència sfectiva i docial, les seues contribucions i limitacions, en l’estudi de la cognició emocional i social.