Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1029 - Psicopatologia Experimental

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

1.        Models explicatiuss en psicopatologia

2.1.    Models unidimensionals

2.2.    Models multidimensionals e integradors

2.3.    Models transdiagnòstics

2. Fonaments metodològics de la psicopatologia experimental.

1.1.    La investigació en psicopatologia

1.1.1. Nivells de investigació en psicopatologia

1.1.2. Nivell del anàleg experimental

1.1.3. Nivell clínic

1.1.4. Nivell epidemiològic

3.       Psicopatologia de la personalitat

3.1. Dimensions psicopatològiques en psicopatologia de la personalitat

3.1.1. Regulació emocional

          3.1.1.1. Factors biològics

          3.1.1.2. Factors evolutius

          3.1.1.3. Factors psicosocials

3.1.2. Impulsividad

3.1.2.1. Factors biològics

          3.1.2.2. Factors evolutius

          3.1.2.3. Factors psicosocials

3.1.3. Altres dimensions rellevants en psicopatologia de la personalitat

3.1.3.1. Hipersensibilitat interpersonal

3.1.3.2. Dimensió cognitiva

3.2.    Models explicatius de la psicopatologia de la personalitat

4.       Models animals en Psicopatologia Experimental

4.1.  Les aportacions pioneres de: Pavlov, Wolpe i Harlow

4.2. Tolman i l'existència de maps cognitius en els animals inferiors

4.3. La rellevància cognitiva en els animales inferiors: Seligman.

          4.3.1. Indefensió, desemparament i desesperança

4.4.  Posibilitat d'extrapolar a la experimentació humana

5.       Trastorns afectius i emocionals (la depressió)

5.1.  Models explicatius i epidemiologia de la depressió

5.2.  Factores psicológicos: relevancia de la tristeza en la depresión

5.3. Factors biològics: les catecolamines i la serotonina en la depressió

5.4. Repercusió diferencial de la depressió en homes i dones: el cas de l'agressió

5.5. Teoria, diseny i execució d'activitat en afecte negatiu i positiu (diverses modalitats)

6.       Trastorns afectius i emocionals (l'ansietat)

6.1.    Nivells d'ansiedad: normal vs. patològica (trastorns d'ansiedad)

6.1.1. Funcionament dels processos psicològics en trastornos d'ansietat

6.1.2. Biaixos cognitius i rendiment

6.2.    Factors biológics en l'ansiedad

6.2.1. Activació e inhibició conductual: estructures i neurotransmisors

6.3.    Factors psicosocials en l'ansiedad

6.3.1. El estrés i l'ansietat postraumàtics

6.4.    Models explicatius de l'ansietat

6.5. Altres trastorns emocionals

7.       Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

7.1. Factors biològics en la esquizofrènia

7.1.1. Neurobiologia de la esquizofrènia. Participació del lòbul frontal

7.1.2. Neuroquímica implicada en la esquizofrènia

7.1.3. La genètica en la esquizofrènia. Component d'heretabilitat.

7.2. Factors ambientals en la esquizofrènia

7.2.1. Teoria del víncle afectiu

7.2.2. Teoria sistèmica