Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1029 - Psicopatologia Experimental

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels distints models teòrics de la Psicologia

E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècniques d’anàlisi de dades.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G04 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de dissenyar i dur a terme una investigació experimental en el camp de la psicopatologia.

Ser capaç de discutir críticament articles d’investigació/revisió en l’àmbit de la psicopatologia experimental.

Reconèixer les aportacions experimentals dels distints models teòrics sobre l’etiologia i el manteniment de les psicopatologies.

Identificar les semblances i diferències entre els distints paradigmes, dissenys i mètodes d’investigació en psicopatologia experimental

Identificar les aportacions i les limitacions dels models teòrics i dels paradigmes empleats en l’estudi experimental de les psicopatologies

Conèixer i avaluar els enfocaments i models teòrics emprats en l’estudi experimental de les psicopatologies.