Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1029 - Psicopatologia Experimental

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

           1.1. Tipus de prova

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes):      70

Memòries i informes de pràctiques:                                      30

           1.2. Criteris de superació de l'assignatura

A) CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA:

Per a superar l'assignatura cal obtindre un mínim del 50% en cadascuna de les parts.

B) CONVOCATÒRIES:

L'estudiant o estudianta es considera presentat en una convocatòria quan es presenta a l'examen escrit.

 

Article 11 de la normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."