Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1028 - Neuropsicologia

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Criteris de superació

 

10.1. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTINUADA I PROVES:

·       Activitats d’avaluació continuada: 30%  per a l’alumnat que tingui un 80% de puntuació respecte del total d’aquestes activitats (primera opció d’avaluació continuada). En cas de no arribar a aquest percentatge, l’alumnat ha d’acollir-se a la segona opció d’avaluació final (veure punt 10.2.)

·       Proves d’avaluació final: 70% per a l’alumnat acollit a la primera opció d’avaluació continuada i 100% per a l’alumnat acollit en la segona opció d’avaluació final (veure punt 10.2.).

 

 

 

10.2. CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA

 

 Els criteris de superació de l'assignatura són els que s'especifiquen en les següents opcions:

 

1ª OPCIÓ: Avaluació continuada (fins a un 30% de la nota global) + Avaluació final (fins a un 70% de la nota global). Aquesta és l’opció vàlida per a tot l’alumnat que satisfaci els següents criteris:

·       Avaluació continuada: Obtenir una puntuació del 80% de les Activitats realitzades en sessions presencials en les diferents modalitats docents.

·       Avaluació final: Obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en la qualificació de l’Examen final, en una de les següents opcions:

  • 1ª Convocatòria Ordinària (tota l’assignatura).
  • 2ª Convocatòria Ordinària (tota l’assignatura).

2ª OPCIÓ: Avaluació final (100% de la nota global): A aquesta opció s'hi podrà acollir aquell alumnat que, no havent satisfet el criteri d'avaluació continuada, vulgui optar a l'avaluació final.

Per a considerar que l'alumnat s'ha presentat a l'assignatura ha de complir els següents requisits:

·       Presentar-se als Exàmens Finals (1ª o 2ª Convocatòria Ordinària).

L'alumnat que no compleixi aquests criteris constarà en les actes com a "no presentat".