Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1028 - Neuropsicologia

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècniques d’anàlisi de dades.

E07 - Coneixement i comprensió dels distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.

E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d’aplicació i establiment de les metes de l’actuació psicològica.

E10 - Elaboració d’informes psicològics en distints àmbits d’actuació.

G03 – Capacitat de treball en equip

G06 – Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’assumir la responsabilitat del propi procés d’aprenentatge.

Ser capaç de conéixer i comprendre els mètodes d’investigació i les tècniques d’anàlisi de dades pròpies dels estudis neuropsicològics.

Ser capaç de conèixer i comprendre els distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i intervenció en l’àmbit aplicat de la neuropsicologia.

Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip de treball