Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1020 - Psicometria

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 51
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècniques d’anàlisi de dades.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G07 - Capacitat d’organització i planificació

G11 - Informàtica relativa a l’àmbit d’estudi

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’utilitzar les diferents tècniques descriptives, inferencials i causals necessàries per a interpretar els resultats de les proves psicològiques

Planificar el disseny d’un instrument de mesura de variables psicològiques encadenant les diferents parts d’elaboració d’un instrument de mesura

Manejar programes informàtics per a la construcció de tests i anàlisi de dades de proves psicològiques

Construir un instrument de mesura explicant l’informe de resultats del test, incloent les eixides dels programes estadístics utilitzats

Aplicar les metodologies estadístiques a les fases d’elaboració de proves psicològiques, elaborant una escala d’actituds

Aplicar les metodologies estadístiques a les fases d’elaboració de proves psicològiques i sintetitzar els resultats per a facilitar la  interpretació d’aquests