Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1015 - Motivació i Emoció

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 11
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E02 - Coneixement i comprensió de les lleis bàsiques dels distints processos psicològics.

E04 - Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.

E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècniques d’anàlisi de dades.

G04 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’identificar les contribucions i limitacions de les principals aproximacions teòriques, així com dels mètodes i paradigmes experimentals utilitzats en l’estudi científic de la motivació i l’emoció humanes

Ser capaç de dissenyar una investigació experimental en els àmbits de la motivació i emoció humanes

Conèixer i saber aplicar les tècniques de registre psicofisiològic en l’estudi científic dels processos emocionals

Conèixer i comprendre les bases anatomofisiològiques de la motivació i emoció humanes

Conèixer i comprendre els mecanismes explicatius i lleis bàsiques de funcionament dels processos motivacionals i emocionals en l’ésser humà

Comprendre les investigacions experimentals bàsiques en els àmbits de la motivació i emoció humanes i ser capaç d’analitzar críticament els procediments i interpretar adequadament els seus resultats