Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1009 - Percepció i Atenció

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 11
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E02 - Coneixement i comprensió de les lleis bàsiques dels distints processos psicològics.

E04 - Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.

E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes d’investigació i de les tècniques d’anàlisi de dades.

G04 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’interpretar i dur a terme una investigació experimental en els àmbits de la percepció i de l’atenció

Identificar les aportacions i les limitacions dels enfocaments i models teòrics, així com dels mètodes i paradigmes experimentals, empleats en l’estudi científic de la percepció i de l’atenció

Conèixer i valorar els mètodes d’investigació i els paradigmes experimentals empleats en l’estudi científic de la percepció i de l’atenció

Conèixer i comprendre les bases biològiques dels processos perceptiu i atencional

Conèixer i comprendre els mecanismes i les lleis bàsiques del funcionament dels processos perceptiu i atencional