Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1009 - Percepció i Atenció

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI TEÒRIC

Els continguts previstos per a les activitats teòriques són els següents:

TEMA 1: EL CONCEPTE DE PERCEPCIÓ

1. El concepte de percepció

2. Fases del procés perceptiu

3. Percepció i acció

4. Enfocaments teòrics en l'estudi de la percepció

5. Els plantejaments conductual i fisiològic en l'estudi del procés perceptiu

TEMA 2: BASES FISIOLÒGIQUES DE LA PERCEPCIÓ

1. Els sistemes perceptius: des del receptor fins a l'escorça cerebral

2. La codificació sensorial

3. Efectes de la lesió cerebral sobre la percepció: les agnòsies

TEMA 3: PROCESSAMENT VISUAL BÀSIC: COLOR, LLUENTOR I CONTRAST

1. Funcions visuals bàsiques: visió fotòpica i visió escotòpica

2. L'estímul de la visió: dimensions físiques i psicològiques

3. La codificació del color i la percepció del color

4. La percepció de la lluentor: definició i factors determinants

5. La percepció del contrast

6. L'anàlisi de la freqüència espacial. Els canals de freqüència espacial en la visió

TEMA 4: PERCEPCIÓ VISUAL DE LA FORMA

1. Vies del processament visual en l'escorça extraestriada

2. L'organització perceptiva

3. El reconeixement d'objectes: processos guiats per les dades i processos dirigits conceptualment

TEMA 5: LA PERCEPCIÓ DE LA PROFUNDITAT I DE LA GRANDÀRIA

1. Introducció a la percepció de la profunditat: la teoria de les claus

2. Les claus de profunditat: indicis monoculars i indicis binoculars

3. L'enfocament ecològic de J. J. Gibson sobre la percepció de la profunditat

4. La percepció de la grandària: el mecanisme de calibratge grandària-distancia i les il·lusions de grandària

TEMA 6: LA PERCEPCIÓ DEL MOVIMENT

1. La informació del moviment. Els sistemes de moviment imatge-retina i ull-cap

2. Mecanismes perceptius del moviment real

3. Il·lusions de moviment i mecanismes explicatius del moviment aparent

TEMA 7: LA PERCEPCIÓ AUDITIVA

1. L'estructura del sistema auditiu i l'estímul de l'audició. La codificació auditiva

2. Percepció de la freqüència: el to del so

3. Percepció de l'amplitud: el volum del so

4. Percepció de la complexitat: el timbre del so

5. Localització del so en l'espai

TEMA 8: ELS SENTITS CUTANIS: TACTE, PRESSIÓ, TEMPERATURA I DOLOR

1. El sistema somatosensorial

2. El tacte i la pressió: l'adaptació, la sensibilitat i la percepció tàctils

3. La percepció de la temperatura: els termoreceptors i l'adaptació a la temperatura

4. La percepció del dolor: els nociceptors, l'adaptació al dolor i la teoria del control de porta

TEMA 9: ELS SENTITS QUÍMICS: GUST I OLFACTE

1. Els estímuls químics, el sistema gustatiu i el sistema olfactori

2. El gust: la codificació del gust, i l'adaptació i la sensibilitat gustatives

3. L'olfacte: la codificació de l'olfacte, i l'adaptació, la sensibilitat i la percepció olfactòries

TEMA 10: L'ATENCIÓ: CONCEPTE I BASES FISIOLÒGIQUES

1. El concepte d'atenció

2. Bases fisiològiques de l'atenció: les xarxes atencionals

3. Mecanismes atencionals: la facilitació i la inhibició del processament

4. Processament automàtic i processament controlat

5. Naturalesa i funció de la consciència

TEMA 11: L'ATENCIÓ SELECTIVA

1. Atenció selectiva espacial: orientació oberta vs. encoberta. Mecanismes de control

2. Atenció selectiva centrada en l'objecte

3. Atenció selectiva en coordenades temporals

TEMA 12: L'ATENCIÓ DIVIDIDA

1. El concepte d'atenció dividida

2. Paradigmes de doble tasca

3. El període refractari psicològic

4. Models explicatius de l'atenció dividida

TEMA 13: VIGILÀNCIA I ATENCIÓ SOSTINGUDA

1. Alerta fàsica i alerta tònica

2. Els conceptes de vigilància i atenció sostinguda

3. Tasques de vigilància i atenció sostinguda

4. Factors determinants de la vigilància i l'atenció sostinguda

 

TEMARI PRÀCTIC

Els continguts previstos per a les activitats pràctiques (problemes i laboratoris), els seminaris i les tutories són els següents:

1. Estimació del llindar diferencial mitjançant el mètode dels límits. Introducció pràctica de la llei de Weber

2. Funció psicométrica de la il·lusió de Müller-Lyer mitjançant el mètode dels estímuls constants

3. Conceptes bàsics de la teoria de la detecció de senyals: sensibilitat (d') i criteri (ß). Les corbes operatives de resposta

4. Emmascarament visual en un procediment d'elecció forçada

5. La teoria d'integració de les característiques en un experiment de recerca visual

6. El parpelleig atencional i el procediment de presentació ràpida de sèries visuals (RSVP)

7. Orientació encoberta de l'atenció visual mitjançant el paradigma atencional de Posner

8. Processament automàtic i control atencional en els efectes Stroop i Simon

El contingut dels temes i de les pràctiques previstes per este curs acadèmic, així com el nombre total, pot ser modificat per factors contextuals (composició dels grups, interessos de l'estudiantat, adquisició de nous recursos bibliogràfics o informàtics...) i temporals (distribució de les activitats al llarg del semestre, planificació de la docència per grups...).