Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1005 - Neurobiologia de la Conducta (Fisiologia)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La metodologia està basada en: Classes teòriques; Pràctiques d'Aula; Pràctiques de Laboratori; Seminaris i Tutories.


1) La lliçó magistral és l'eix central de les CLASSES TEÒRIQUES. 
2) LES PRÀCTIQUES D'AULA tenen com a objectiu aprofundir en l'estudi i complementar alguns dels temes que són impartits durant les classes teòriques, però des d'una perspectiva aplicada. . El desenvolupament d'aquestes pràctiques correspon a la metodologia de resolució de problemes. Per a dur-les a terme l'estudiant ha d'analitzar i discutir la informació que es present en classe o que es proveïsca a través de l'aula virtual, a voltes en grup i a voltes de forma individualitzada. L'estudiant ha de manejar recursos bibliogràfics procedents de bases de dades informatitzades (*PubMed, Google *Scholar, etc.), pàgines web específiques i vídeos relacionats amb aqueixos temes, a més dels manuals bàsics d'estudi.

S'abordaran temes que es presenten a continuació com examples:
1) Com registrar l'activitat cerebral? 
Tipus de treball: EN GRUP
Objectiu de l'Activitat: Millorar l'aprenentatge i comprensió dels Mètodes i Tècniques de Recerca en Neurobiología de la Conducta.

2) Interfases cervell-màquina. El futur és aquí.

Tipus de treball: individual.

Objectiu de l'activitat: aprofundir en el coneixement del funcionament cerebral i de la platicitat del cervell per adaptar-se als reptes ambientals

3) Com avaluar la autoconsciencia?

Tipus de treball: Individual

Objectiu de l'Activitat: Millorar l'aprenentatge del tema 3.
4) Riscos de l'ús de la memòria humana en els processos judicials. Per què no serveix la memòria biològica com a prova?.
Tipus de treball: EN GRUP 
Objectiu de l'Activitat: Millorar l'aprenentatge del tema 5.
5) Obediència i pressió de grup
Tipus de treball: EN GRUP 
Objectiu de l'Activitat: Aprofundir en un tema 8.

3) PRACTIQUES DE LABORATORI
L'objectiu general de les pràctiques de laboratori amb el model animal és que l'alumne es familiaritze amb l'aplicació del mètode experimental a les preguntes plantejades pels *neurobiólogos de la conducta. Es tracta que l'estudiant puga seguir d'a prop i participar en el plantejament de la pregunta científica, en la formulació de les hipòtesis i del disseny experimental, així com, en el desenvolupament d'un experiment a petita escala. Amb aquest experiment s'intentarà que l'alumne conega una mica més sobre les bases *neurobiológicas de conducta. L'alumne tindrà l'oportunitat d'aprendre a observar com determinats tractaments farmacològics i condicions ambientals modifiquen la conducta exploratòria o processos d'aprenentatge i motivació.
La metodologia per al desenvolupament de la pràctica està basada en l'anàlisi de casos. Requereix treball en grups de 5 o 6 persones. La tasca del grup consisteix en el visionat d'un vídeo en el qual hi ha gravat un experiment sobre uns dels temes proposats. El grup ha de generar la pregunta investigada, les hipòtesis derivades, establir el disseny experimental, avaluar les variables depenents i preparar els resultats amb estadística descriptiva i representació gràfica. 

Examples de temes per les pràctiques:
1) Funció motora: CONDUCTA MOTORA EXPLORATÒRIA EN CAMP OBERT: REGULACIÓ DOPAMINÉRGICA I ADENOSINERGICA
2) Avaluació de les emocions aversivas en el laboratori. 
3) Respostes emocionals condicionades: CONDICIONAMENT INDUÏT PER DROGUES I ESTÍMULS AVERSIVOS
4) Aprenentatge instrumental i motivació: BASES *NEURALES DE LA CONDUCTA MOTIVADA: ELECCIÓ DE *REFORZADOR BASADA EN EL COST DE RESPOSTA.

 

4) SEMINARIS
L'objectiu dels seminaris és la discussió en grup de temes de *neurobiología de la conducta que per la seua naturalesa tinguen una clara repercussió social. La discussió es farà en grup sobre la base de textos o vídeos i serà guiada pel professorat sobre la base de preguntes específiques. Es discutiran dos dels temes proposats.
Examples de temes per la discussió:
1) Plasticitat d'cervell 
2) Música i aprenentatge


5) TUTORIES
Durant la tutories l'alumne realitzarà i corregirà els temes dels exàmens d'avaluació contínua. Es desenvolupen en l'aula i impliquen treball individual.