Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1005 - Neurobiologia de la Conducta (Fisiologia)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1: Fonaments teòrics, filosòfics i metodològics de la *Neurobiología de la Conducta 

Tema 2: Principis generals de percepció. Com crea el cervell la imatge visual? 
2.1-Regles de funcionament dels sistemes sensorials
2.2. Processament *cortical i percepció sensorial: Com crea el cervell la imatge visual
2.3. El problema de la integració sensorial

Tema 3: Neurobiología de l'atenció i la consciència 
3.1. Tipus d'atenció: atenció involuntària i atenció voluntària 
3.2. Com crea el cervell els mapes de rellevància en el procés d'atenció involuntària?
3.3. Processos neuronals per a l'atenció voluntària
3.4. Què és la consciència i com es pot estudiar?
3.5. Hi ha funció conscient en altres animals?
3.6. Mecanismes cerebrals de consciència

Tema 4: Funció motora reflecteix i voluntària. Com entenem i podem imitar les accions dels altres? 
4.1 Introducció a les funcions motores: reflexos, patrons motors repetitius, el moviment voluntari
4.2. La unió neuromuscular. Les unitats motores
4.3. El procés de contracció muscular 
4.4. Reflexos monosinápticos i polisinápticos. 
4.5. Com es genera el moviment voluntari?
4.6. Com entenem i podem imitar les accions dels altres: La funció de les neurones especulessis *fronto-parietals.

Tema 5: Neurobiología de l'aprenentatge i la memòria. Els mecanismes de neuroplasticidad 

5.1. Què s'aprèn i què es recorda?

5.2. Fases de la memòria

5.3.- Quin és la propietat neuronal que permet aprendre? La *neuroplasticidad

5.4.- Els circuits de la memòria

5.5. La neuroplasticidad a curt i a llarg termini

5.6.- Mecanismes cel·lulars i moleculars de *neuroplasticidad

5.7. Els processos de consolidació i reconsolidación de la memòria

5.8.- Oblit i extinció: Són el mateix fenomen?

5.9.- Recuperació de la informació i memòria funcional: La funció de l'escorça prefrontal

Tema 6: Neurobiología de l'emoció. Por, *enamoramiento, agressivitat i empatia.
6.1. Què són les emocions i para què serveixen?
6.2. Neurobiología de la por
6.3. Neurobiología del enamoramiento
6.4. Neurobiología de l'agressivitat
6.5. Què és i com es produeix l'empatia?
6.6. Expressió emocional: la funció comunicativa
6.7. Com l'emoció influeix en els processos cognitius?
6.8. Com podem controlar i acte-regular les emocions?

Tema 7: Neurobiología de la motivació i els seus trastorns. Beneficis, costos, expectatives i presa de decisions 
7.1. Què és la motivació?
7.2. Neuroeconomía: beneficis, costos i presa de decisions en la conducta instrumental
7.3. Factors que controlen la conducta motivada
7.4. Tot va començar amb l'homeòstasi. 
7.5. El condicionament instrumental és el mecanisme per a adquirir i emmagatzemar memòries relacionades amb la motivació
7.6. Una mica d'història. La autoestimulación *intracraneal.
7.7. Com es regula la ràtio beneficis/costos?
7.8. La modulació del sistema *dopaminérgico i les seues funcions en la conducta motivada
7.9. Obesitat i motivació

Tema 8: Fonaments de Cronobiología. Els ritmes endogens, dormir i somiar
8.1. La ritmicidad biològica. Tipus de ritmes
8.2. El control endogen de la ritmicidad: Els rellotges biològics
8.3. Aplicacions de la Cronobiología.
8.4. Què és el somni? Descripció *electrofisiológica i conductual del somni: somni lent i somni paradoxal (*REM)
8.5. Les funcions del somni lent i REM
8.6. Control cerebral del cicle somie/vigília
8.7. Para què somiem? Tenen significat els somnis?

Tema 9: The social brain and its disorders 
9.1.What brain functions llaure required for social behaviour?
9.2.Percibing the others
9.3.Understanding the others’ actions and feelings 
9.4.Trusting the others 
9.5.The moral brain
9.6.The social brain disorders