Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

 

Lliçó 1a: Introducció.

1.Relacions entre la Part General i la Part Especial.

2.Sistematització i estructura de la Part Especial.

3.Estructura de les figures delictives.

 

Lliçó 2a: L'homicidi i les formes d'aquest.

1.Homicidi*.

2.Assassinat*.

3.Auxili i inducció al suïcidi.

 

Lliçó 3a: L'avortament*.

 

Lliçó 4a: Les lesions.

1.Lesions*.

2.Lesions al fetus.

 

Lliçó 5a: Delictes relatius a la manipulació genètica.

 

Lliçó 6a: Delictes contra la llibertat.

1.Detencions il·legals i segrestos*.

2.Amenaces*.

3.Coaccions*.

 

Lliçó 7a: Tortures i altres delictes contra la integritat moral.

1.Tipus comú.

2.Maltractament familiar*.

3.Tortures qualificades pel subjecte actiu.

4.Tracta de sers humans.*

 

Lliçó 8a: Delictes contra la llibertat sexual.

1.Agressions sexuals. Violació*.

2.Abusos sexuals*.

3.Abusos i agressions sexuals a menors de 16 anys*.

4.Altres conductes: acaçament sexual, exhibicionisme i provocació*.

5.Delictes relatius a la prostitució:

5.1.Rufianisme o proxenetisme.

5.2.Pornografia infantil.

6.Qüestions comunes.

 

Lliçó 9a: Omissió del deure de socors*.

 

Lliçó 10a: Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.

1.Descobriment i revelació de secrets*.

2.Violació de domicili, domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic*.

 

Lliçó 11a: Delictes contra l'honor.

1.Calúmnies*.

2.Injúries*.

3.Disposicions comunes.

 

Lliçó 12a: Delictes contra les relacions familiars.

1.Matrimonis il·legals.

2.Suposició de part i alteració de la paternitat, estat o condició del menor.

3.Delictes contra els drets i deures familiars: Impagament de pensions.

 

Lliçó 13a: Delictes contra el patrimoni i l'orde socioeconòmic. Introducció general.

 

Lliçó 14a: Furt, robatori i figures delictives afins.

1.El furt*.

1.1.Delicte i falta: especial referència a l'habitualitat*.

2.El robatori*.

2.1.Robatori amb força en les coses: concepte, modalitats i penalitat*.

2.2.Robatori amb violència o intimidació en les persones*.

3.Robatori i furt d'ús de vehicle*.

 

Lliçó 15a: Defraudacions.

1.Estafa*.

2.Apropiació indeguda*.

 

Lliçó 16a: Insolvències punibles.

1.Frustració de la execució*.

2.Processos concursals.

 

Lliçó 17a: Aproximació a altres infraccions penals del Dret Penal Econòmic

1.Delictes contra la llibertat de competència, mercat i consumidors.

                1.1.Alteracions de preus en concursos i subhastes públiques

                1.2.Delictes contra la propietat intel·lectual i delictes contra la propietat industrial.

                1.3.Delictes relatius al mercat i als consumidors

                1.4.Corrupció entre particulars

2.Danys.

3.Delictes societaris.

4.Receptación i conductes afins.

5.Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social.

 

Lliçó 18a: Finançament il.legal dels partits politics.

Lliçó 19a: Delictes contra els drets dels treballadors.

1.Delictes contra les condicions laborals.

2.Delictes contra la llibertat sindical i el dret de vaga.

3.Delictes contra la seguretat i higiene en el treball*.

4.Disposicions comunes.

 

Lliçó 20a: Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.

 

Lliçó 21a: Delictes contra l'ordenació del territori i l'urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient.

1.Delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme.

2.Delictes sobre el patrimoni històric.

3.Delictes contra els recursos naturals i contra el medi ambient.

4.Delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna i animals domèstics.

5.Disposicions comunes.

 

Lliçó 22a: Delictes contra la seguretat col·lectiva (I).

1.Delictes de risc catastròfic.

2.Incendis*.

 

Lliçó 23a: Delictes contra la seguretat col·lectiva (II). Delictes contra la salut pública.

1.Tràfic de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques*.

2. Delictes de fraus alimentaris.

3. Altres delictes contra la salut pública.

 

Lliçó 24a: Delictes contra la seguretat col·lectiva (i III).Delictes contra la seguretat viària*.

 

Lliçó 25a: Falsedats.

1.Falsificació de moneda.

2.Falsedats documentals: concepte i classes de documents*.

3.Usurpació d'estat civil.

4.Usurpació de funcions públiques i intrusisme.

 

Lliçó 26a: Delictes contra l'Administració Pública.

1.Prevaricació i altres comportaments injustos*.

2.Suborn i tràfic d'influències*.

3.Malversació*.

4.Altres figures delictives.

 

Lliçó 27a: Delictes contra l'Administració de Justícia.

1.Prevaricació judicial i omissió dels deures d'impedir delictes o de promoure la persecució d'aquests*.

2.Encobriment*.

3.Realització arbitrària del propi dret.

4.Acusació i denúncia falses i simulació de delictes*.

5.Fals testimoni*.

6. Obstrucció a la justícia i deslleialtat professional.

7. Trencament de condemna*.

8. Delictes contra l'Administració de Justícia de la Cort Penal Internacional.

 

Lliçó 28a: Delictes contra la Constitució.

1.Rebel·lió.

2.Delictes contra les institucions de l'Estat.

3.Delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques. Delictes electorals.

4.Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals*.

 

Lliçó 29a: Delictes contra l'ordre públic.

1.Sedició.

2.Atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics i de la resistència i desobediència*.

3. Dels desordres públics.

4.Tinença*, tràfic i depòsit d'armes, municions o explosius.

5.Organitzacions i grups criminals*

6.Terrorisme.

 

Lliçó 30 a: Delictes de traïció i contra la pau o la independència de l'Estat i relatius a la defensa nacional.

 

Lliçó 31a: Delictes contra la comunitat internacional.

1.Delictes contra el dret de gents.

2.Delictes de genocidi.

3.Delictes de lesa humanitat.

4.Altres delictes.

5.Disposicions comunes.

 

Lliçó 32a: Legislació penal especial.