Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

53 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes

CG9 - Raonament crític.

DPE Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-ho als diversos àmbits d’actuació i especialitats. 

Resultats d'aprenentatge

RADPE4 Resoldre els principals problemes jurídics que susciten en la pràctica.

RADPE3 Analitzar críticament de cada un dels delictes i faltes previstos en la legislació penal espanyola.