Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

 

a) El 50% de la nota és la suma del 30% corresponent a l'elaboració d'un treball d'investigació pròpiament dit més un 20%, que no será recuperable, que consistirà en l'avaluació de la participació i aprofitament de les distintes activitats formatives realitzades. L'altre 50% s'adquirirà mitjançant la realització d'un examen escrit.
Per a superar l'assignatura, la nota mínima de cada una de les proves (treball i examen) ha de ser de 2,5.
b) S'entén que l'estudiant o estudianta es presenta a l'assignatura quan assistisca a l'examen.