Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

56 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG9 - Raonament crític.

Coneixement i aplicació de les teories explicatives del fenomen de la delinqüència i valoració de les estratègies davant del crim.

LB1 Capacitat d’oferir respostes de solució o minoració del problema de la criminalitat des d’una perspectiva multidisciplinari

LB3 Capacitat d’elaborar informes criminològics i estratègies politicocriminals.

Resultats d'aprenentatge

RAC8 Conéixer la informació científica i empírica actual sobre el problema criminal.

RAC7 Dominar els principals conceptes i categories de la Criminologia, així com el seu mètode i les concretes tècniques d’investigació desenrotllades.