Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

 

PART I

Concepte, mètode, objecte i funcions de la criminologia

TEMA 1 INTRODUCCIÓ

1. La criminologia com a ciència

2. El mètode criminològic: empirisme i interdisciplinarietat

3. Relació de la criminologia amb altres ciències. Especial referència al dret penal i a la política criminal

TEMA 2 OBJECTE DE LA CRIMINOLOGIA

1. Delicte

2. Delinqüent

3. Víctima

4. Control social

TEMA 3 EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL PENSAMENT CRIMINOLÒGIC 

1. Etapa precientífica

2. Etapa científica

TEMA 4 FUNCIONS DE LA CRIMINOLOGIA 

PART II

Escoles, teories i models sobre la criminalitat

TEMA 5  LA MODERNA CRIMINOLOGIA I ELS DIVERSOS MODELS TEÒRICS EXPLICATIUS DEL COMPORTAMENT CRIMINAL 

TEMA 6 ELS MODELS BIOLOGISTES 


1. El component biològic de la conducta humana i la crisi del dogma de l'equipotencialitat 

2. Models biologistes radicals i moderats. Valoració crítica dels mateixos

3. Anàlisi de les principals investigacions criminològiques realitzades en els diversos àmbits

TEMA 7 ELS MODELS PSICOLOGISTES

1. Psicoanàlisi, psiquiatria i psicologia (criminal): els respectius pressupòsits, mètodes i postulats

a. Postulats de la teoria psicoanalítica ortodoxa

b. Altres tesis psicoanalítiques de rellevància criminològica

c. Valoració crítica de la teoria psicoanalítica

2. Models psiquiàtrics (psicopatologia) i psicològics

a. Problemàtica dels conceptes de salut i malaltia mental en l'àmbit de la criminologia

b. Psicopatologia criminal: endarreriment mental (oligofrènia), trastorns orgànics cognoscitius (delírium i demències); trastorns relacionats amb el consum i la dependència de l'alcohol i drogues, esquizofrènia i uns altres trastorns psicòtics, paranoia; trastorns de l'estat d'ànim i l'humor (el trastorn bipolar i les depressions); trastorns d'ansietat: neurosis i altres trastorns (somatomorfs, facticis i dissociatius); trastorns sexuals (particular referència a les parafílies); trastorns en el control dels impulsos (cleptomania, piromania i ludopatia), i trastorns de la personalitat (psicopaties).


TEMA 8 ELS MODELS SOCIOLÒGICS

1. Teories psicosocials de la conducta criminal

1. La conducta criminal com a procés d'aprenentatge social

2. La conducta criminal com a cerca de l'equilibri cognitiu

3. Conducta criminal com a procés motivacional en la reducció de la dissonància cognitiva

2. Variables socioculturals mediadores en la conducta criminal

1. La construcció social de la conducta criminal

- La interpretació de la conducta individual com a agressiva

- Influència social i poder coercitiu

- Processos d'atribució i agressió

2. Les normes socials com reguladores de la conducta criminal

- La injustícia percebuda i la norma de reciprocitat

- El paper de les normes en l'agressió interpersonal i violència col·lectiva

- Agressió grupal i societal

- La violència política com a conseqüència de la privació relativa

PART III

Prevenció del crim i reacció davant del delicte

TEMA 9 LA PREVENCIÓ DEL CRIM

1. Concepte de prevenció

2. Models de prevenció

3. Programes de prevenció

TEMA 10 ANÀLISI CRIMINOLÒGICA DELS DIVERSOS MODELS I SISTEMES DE REACCIÓ AL DELICTE 

1. El model dissuasiu

2. El model resocialitzador

3. El model integrador

4. El model de 'seguretat ciutadana'

TEMA 11 EL SISTEMA PENAL: ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I DELINQÜÈNCIA 

TEMA 12. PROBLEMES I TENDÈNCIES DE LA CRIMINOLOGIA ACTUAL

Criminologia 'positivista' versus criminologia 'crítica'
Cap a una nova concepció criminològica