Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0947 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

Per a que un alumne siga considerat presentat en una de les convocatòries, haurà d'haver desenvolupat les 300 hores de pràctiques (o experiència laboral equivalent, segons els casos descrits en l'apartat 8 de la guia docent), així com haver presentat la memòria de les mateixes (o documentació requerida, segons cas).
 
La nota de les Pràctiques externes s'obtindrà amb els següents criteris de valoració:
 
- Casos 1 i 4 (Realització de l'EP o TAD): La nota de l'assignatura estarà composta per la valoració de la documentació presentada per part de la Comissió d'Estada en Pràctiques (80%, qualitat del treball realitzat, presentació i contingut del document) més la valoració del treball per part del tutor (20%).
 
- Cas 2 (Reconeixement en el moment de matrícula): L'UJI avaluarà la documentació presentada i, en cas favorable, l'assignatura figurarà com Reconeguda, sense nota (no afecta la nota mitjana de l'expedient).
 
- Cas 3 (Exempció de l'EP): La comissió d'EP avaluarà la documentació presentada d'acord amb els següents criteris: compliment dels resquisitos, documentació presentada, durada i qualitat dels treballs realitzats.
 
Per tal de superar l'assignatura, la nota global mínima haurà de ser de 5 punts (sobre 10).