Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0947 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

297 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

ME26 Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.  

ME27 Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració. 

ME28 Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària. 

ME29 Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres. 

ME30 Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació. 

ME31 Coneixement de l’organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l’edificació i la promoció. 

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge