Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0939 - Exercici Professional

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Temes:

1 - Col · legiació i primer dia a l'empresa. 
2 - La meva primera obra.
3 - Projecte i solar, llicències d'obres.
4 - El promotor-constructor.
5 - L'estudi del projecte.
6 - L'estudi del solar.
7 - L'organització física de l'obra.
8 - Un Pla d'execució ràpida de l'obra.
9 - Suministrament i conexions d'aigua i llum.
10 - Contractes amb contratista principal, subcontractista i proveïdors.
11 - L'organisme de control
12 - Pla de seguretat en obra.
13 - L'encarrec d'obra.
14 - Replanteig inicial d'obra.
15 - Execució d'estructures.
16 - Reformes d'obra i atenció al client.
17 - Façanes i distribució
18 - Instal · lacions. Cobertes.
19 - Arrebossats i escaioles.
20 - Banys i cuines.
21 - Fusteries.
22 - Ascensor.
23 - Pintura, vestíbul, vores i revisió final d'obra.
24 - Certificacions. Lliuraments a compte, control d'albarans i factura.
25 - Documentació final d'obra. Lliurament de claus i servei postvenda.