Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0939 - Exercici Professional

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

És obligada l'assistència a les classes teòriques si l'alumne no té experiència laboral prèvia. La resta de l'estudiantat haurà d'assistir a totes les classes teòriques.

Valoració:

Examen escrit (test, desenvolupament i / 0 problemes) 50% 
Memòries i informes de pràctiques el 20%
Projecte 30%

Es considera superada l'assignatura quan tinguin 5/10 del 50% com mitjana de totes les parts. Encara que s'exigirà un mínim del 30% en cada part.