Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0939 - Exercici Professional

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 64
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

UJI15 - Capacitat per a analitzar i proposar materials, solucions constructives i processos innovadors en el sector de l'edificació d'obra nova i de rehabilitació.

UJI16 - Capacitat d'emprendre iniciatives empresarials i professionals.

UJI17 - Capacitat per a analitzar i proposar materials i solucions constructives amb criteris de sostenibilitat en el sector de l'edificació d'obra nova i rehabilitació.

UJI18 - Capacitat d'anàlisi de les necessitats del sector de l'edificació i de donar respostes adequades a aquestes necessitats.

UJI19 - Capacitat d'exposar i defensar el treball professional amb l'elaboració de documents i exposicions orals.

ME21 Coneixements de l’organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa l’enginyer d’edificació i el marc de responsabilitat associat a l’activitat. 

ME30 Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació. 

ME31 Coneixement de l’organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l’edificació i la promoció. 

MEP1 Capacitat per a inserir-se en el mercat laboral sense necessitat de formació prèvia.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge