Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0929 - Gestió Econòmica de les Obres d'Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 58
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

ME23 - Aptitud per al desenvolupament d'estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.

UJI17 - Capacitat per a analitzar i proposar materials i solucions constructives amb criteris de sostenibilitat en el sector de l'edificació d'obra nova i rehabilitació.

UJI19 - Capacitat d'exposar i defensar el treball professional amb l'elaboració de documents i exposicions orals.

ME22 Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos. 

ME26 Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.  

ME29 Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres. 

ME30 Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació. 

UJI13 Conèixer la terminologia específica en anglès per al desenvolupament de projectes d’edificació.

UJI14 Aprendre com es gestionen els projectes d’edificació multidisciplinària amb l’ús de l’anglès.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge