Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0929 - Gestió Econòmica de les Obres d'Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

En primera convocatòria:

Amés dels exercicis i treballs desenvolupats  al llarg del semestre, hi haurà un examen final per tal d'assegurar l'assimilación de coneixements suficient, i la seua avaluació es sumarà a la obtinguda en les pràctiques i treballs desenvolupats en el semestre. Cada part deurà superar el 4 per a poder mediar.

Els punts màxims assignats a cada part seran:

a. Pràctiques d'aula, presentades en el termini establit: fins a 1 punt.

b. Treball en grup, presentat en el termini establit: fins a 4 punts

c. Examen: fins a 5 punts

Si el alumno decideix abandonar l'assignatura i no presentar-se al examen final, apareixerà com a no presentat a la qualificació final.

En segona convocatòria:

a. Exercici sustitutiu de les pràctiques d'aula: fins a 1 punts.

b. Exercici sustitutiu del treball de Projecte Dirigit: fins a 4 punts

c. Examen: fins a 5 punts 

Un alumne es considerarà presentat en una convocatòria, quan realitze l'exàmen escrit d'aquesta.