Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0927 - Gestió de Recursos Humans i Tècnics en Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Ensenyaments teòrics, mitjançant classes magistrals

Presencial tot el grup. El professor explicarà a classe en presència dels alumnes els continguts dels temes inclosos en els diferents blocs temàtics. No es tractarà de classes teòriques en el seu sentit tradicional, més aviat podríem parlar de sessions teoricopràctiques en les quals els continguts seran desenvolupats prenent com a base, sempre que això sigui possible, exemples extrets de la realitat que seran analitzats pel professor amb la participació dels alumnes.

Ensenyaments pràctics (problemes) mitjançant resolucio de problemes i situacions pràctiques


Presencial amb grup reduït. L'alumne realitzarà, amb l'ajuda del professor, problemes i casos pràctics que permetin aplicar els continguts impartits en les classes teòriques. L'alumne ha de saber aplicar a la pràctica la resolució de problemes d'enunciat concret i relacionat amb els conceptes teòrics, sense utilitzar cap mitjà de consulta. Igualment, l'alumne ha de ser capaç de seleccionar econòmica i tècnicament, i planificar la utilització de la maquinària d'obra

Tutories

Presencial amb grup reduït.

Tutories per a la realització d'un projecte dirigut en què s'analitzarà la diversitat de documentació relacionada amb l'àmbit dels equips de treball, així com establir dinàmiques participatives orientades a la discussió sobre l'elecció de les màquines i equips de treball més adequats.

Avaluacio

Presencial tot el grup

Treball personal

No presencial, amb suport a través de tutories i seguiment

Treball de preparació dels exàmens

No presencial, amb suport a través de tutories i seguiment

Ensenyaments pràctics (laboratori) mitjançant resolucio de problemes i situacions pràctiques

Presencial amb grup reduït, basat en visites a obra, per tal d'analitzar la planificació, ubicació i necessitat de mitjans tecnicos.