Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0927 - Gestió de Recursos Humans i Tècnics en Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura estarà composta per:

- Part A corresponent als crèdits de teoria i problemes , a avaluar en l'examen de l'assignatura, en què a més es podrà tenir en compte el lliurament d'exercicis pràctics desenvolupats , repercutint tot això en un 50% de la nota final . ( Nota mínima en aquesta part A per poder aprovar l'assignatura : 5 sobre base10 )
- Part B corresponent als crèdits de laboratori , sobre la base de l'observació i execució de tasques pràctiques , a més de les classes de laboratori (en la qual es qualificarà l'assistència i el lliurament dels exercicis de laboratori ) , repercutint tot això en un 10% de la nota final . ( Nota mínima en aquesta part B per poder aprovar l'assignatura : 5 sobre base10 )
- Part C corresponent a l'avaluació de treballs pràctics i/o a desenvolupar (projecte), repercutint tot això en un 40% de la nota final; d'aquest 40% hi haurà un 15% en què es qualificarà els continguts desenvolupats , la presentació i l'aportació personal dels components de cada grup , i el restant 25% es valorarà mitjançant preguntes , qüestions i / o exercicis en l'examen de l'assignatura ( Nota mínima en aquesta part C per poder aprovar l'assignatura : 5 sobre base10 )

Es considerarà superada l'assignatura quan en cadascuna de les parts ( per separat ) s'haja obtingut una nota igual o superior a 5 sobre base10 , i la nota final serà la suma de les parts proporcionals .

Es considerarà un/a alumne/a com presentat/da a la convocatòria , quan es presente a l'examen, independentment de les qualificacions que haja acumulat en les diferents parts .