Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0925 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

D’acord amb les diferents activitats d’ensenyança- aprenentatge plantejades en l’assignatura, s’utilitzaran les següents metodologies docents:

Ensenyança teòrica: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren apunts o bé amb participació de l’alumne (implica l’ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). 
Ensenyança pràctica: ensenyança/aprenentatge on l’alumne ha de aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis como pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús de ferramentes informàtiques, etc.) i pràctiques externes en contextos laborals. 
Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l’aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "úso obligatori" per l’alumne per a seguir un programa d’aprenentatge (se exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l’alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l’ús de tècniques com: Ensenyança per projectes, Supervisió de Grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.). 
Treball personal: Preparació per part de l’estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc., per a exposar o entregar en les classes tant teòriques com pràctiques.