Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0925 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

25%

Memòries i informes de pràctiques

15%

Criteris de superació

A) Per a superar l’assignatura és necessari complir les següents condicions:

- obtindre una nota global en l’assignatura igual o superior a 5 sobre 10

- obtindre una nota mínima de 4 sobre 10 en l’examen escrit.

B) L’estudiant es considerarà presentat en la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l’examen escrit.