Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0907 - Estructures I: Mecànica i Resistència de Materials

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Estàtica de sistemes

1.1.- Introducció

1.2.- Estàtica de forces

1.3.- Condicions d'equilibri

1.4.- Enllaços i coaccions

1.5.- Sistemes isostàtics i hiperestàtics

1.6.- Càlcul de reaccions

Tema 2. Esforços interns

2.1.- Introducció

2.2.- Concepte de sòlid i prisma mecànic

2.3.- Definició d'esforços interns

2.4.- Càlcul d'esforços interns. Convenis de signes

2.5.- Diagrames d'esforços

Tema 3. Fonaments d'Elasticitat

3.1.- Introducció

3.2.- Vector tensió i els seus components en la secció recta.

3.3.- Relació entre esforços i tensions. Equilibri en la secció.

3.4.- Deformacions longitudinals i tangencials en el prisma mecànic.

3.5.- Relació entre tensions i deformacions: llei de Hooke.

3.6.- Assaig de tracció.

3.7.- Principi de Superposició.

3.8.- Efectes de la temperatura.

3.9.- Influència del temps

3.10.- Concepte de fallada i coeficient de seguretat.

3.11.- Criteris de ruptura i plastificació.

Tema 4. Esforç axial

4.1.- Introducció

4.2.- Distribució de tensions en la secció

4.3.- Deformacions longitudinals

4.4.- Desplaçament de les seccions

4.5.- Estructures de barres articulades. Mètode dels nucs i de les seccions. Compatibilitat de desplaçaments

4.6.- Elements hiperestàtics

Tema 5. Flexió I. Anàlisi de tensions

5.1.- Introducció

5.2.- Tipus de flexió

5.3.- Relació entre esforços i distribució de càrrega

5.4.- Distribució de tensions normals. Llei de Navilier.

5.5.- Flexió simètrica

5.6.- Flexió asimètrica

5.7.- Flexió composta

5.8.- Flexió simple. Llei de Jourawsky. Perfils massissos i perfils prims

5.9.- Distribució de tensions normals en bigues mixtes

5.10.- Perfils comercials. Concepte de mòdul resistent

Tema 6. Flexió II. Anàlisi de deformacions

6.1.- Introducció

6.2.- Equació general de l'elàstica

6.3.- Concepte de rigidesa a flexió d'una biga. Bigues simples i mixtes

6.4.- Mètode de Maxwell-Mohr

6.5.- Interpretació gràfica del mètode de Maxwell-Mohr

6.6.- Sistemes hiperestàtics

Tema 7. Torsió

7.1.- Introducció

7.2.- Tensions degudes a torsió

7.3.- Gir de la secció

7.4.- Perfils massissos no circulars

7.5.- Perfils prims

7.6.- Perfils tubulars

Tema 8. Bombament

8.1.- Introducció

8.2.- Càrrega crítica d'Euler

8.3.- Esveltesa mecànica

8.4.- Disseny d'elements esvelts sotmesos a compressió centrada