Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0907 - Estructures I: Mecànica i Resistència de Materials

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Projectes

10%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

La nota final es determinarà considerant els percentatges següents:

  •     Coneiximents teòrics: 80%
  •     Pràctiques de laboratori: 10%
  •     Projecte Dirigit: 10%, dels quals el 70% correspon a la memòria i el 30% a l'exposició del treball.

La part corresponent a coneiximents teòrics està composta de l'examen final i de una sèrie de proves online o presencials, les quals s'oferiran al llarg del semestre. Les proves online tindràn un valor cadascuna del 3.3% de la nota final y s'ofertarán tres proves.

Notes importants:

  1. Per a la segona convocatòria és possible millorar la nota corresponent a la memòria del Projecte Dirigit (no l'exposició).
  2. No es podrà millorar la nota de Pràctiques de Laboratori en 2ª convocatòria.
  3. No es podrà millorar la nota dels Questionaris online.
  4. En tots els casos serà necessari obtenir una qualificació mínima de 4 punts en l'examen final per poder aprovar l'assignatura. Al cas de no obtindre un 4 a l'examen, la nota que apareixerà a l'acta serà la nota de l'examen.
  5. Tant en l'examen, com en l'informe de Pràctiques Dirigides de l'assignatura com en les memòries de pràctiques de laboratori s'exigirà un correcte ús de l'idioma escrit, podent penalitzés l'excés d'errors ortogràfics.

Convocatòria extraordinària final de carrera. El 100% de la nota correspondrà a la prova escrita.